Kontakt telefoniczny:

Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna:
500 072 473

Medyczna Szkoła Policealna:
510 925 424

Studia podyplomowe, kursy, szkolenia, biuro TWP
723 548 722  lub  510 925 424

e-mail: twp@twp.radom.pl

 

Opłaty czesnego na konto:

Szkoły TWP

24 1500 1647 1216 4000 9632 0000

 

Studia Podyplomowe, kursy, szkolenia

 15 1050 1416 1000 0023 5801 1142

Informacja

Osoby, które złożyły deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w maju i nie są absolwentami roku bieżącego naszego Liceum Ogólnokształcącego TWP wnoszą opłatę w wysokości 200 zł do dnia 15 marca br.

Nr konta: 24 1500 1647 1216 4000 9632 0000

Współpracujemy z: