1.      Terapia ręki – usprawnianie motoryczne i grafomotoryczne ręki wiodącej.

Warsztaty – 10 godz.

Cena kursu – 260 zł

 

2.      Terapia behawioralna w praktyce wychowawczej.

Warsztaty przeznaczone dla wychowawców i specjalistów szkolnych.

4 modułowe spotkanie po 5 godz.

Cena kursu – 390 zł

 

3.      Zaburzenia mowy i komunikacji w okresie przedszkolnym i młodszoszkolnym.

Warsztaty 10 godz.

Cena kursu – 260 zł

 

4.      AAC – jak wspomagać komunikację uczniów.

Podstawowe metody komunikacji.

Warsztaty 10 godz.

Cena kursu – 260 zł

 

5.      Trudności społeczne i wychowawcze w pracy z uczniami z Zespołem Aspergera.

Kurs doskonalący 15 godz.

Cena kursu  – 290 zł

 

6.      Dziecko z autyzmem. Metody pracy w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Kurs doskonalący 15 godz.

Cena kursu – 290 zł

 

7.      Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia – diagnoza zjawiska i metody pracy.

Kurs doskonalący 15 godz.

Cena kursu – 290 zł

 

8.      Polski Język Migowy.

Poziom podstawowy 60 godz.

Cena kursu – 600 zł

 

  1. (wymagane)
  2. (wymagane)
  3. (wymagane)
  4. (wymagane)
  5. (poprawny email wymagany)
  6. <a href="https://www.twp.radom.pl/klauzula-informacyjna-rodo/">Klauzula informacyjna – RODO</a>
  7. Skąd wiesz o naszej szkole
  8. Min. 1 odpowiedź
 

Współpracujemy z: