Stacjonarnie czy zdalnie - sam wybierasz
Cel studiów:

Studia przygotowują do  zarządzania placówkami oświatowymi. Uprawniają do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową. Uczestnicy studiów nabywają także  wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do założenia i kierowania niepublicznymi placówkami oświatowymi.

Podstawa prawna studiów:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce / Dz.U. 2017 poz. 1597 ze  zm./

Warunki i tryb rekrutacji:
Słuchaczami mogą być absolwenci studiów wyższych.

Czas trwania studiów:
2 semestry

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za semestr – 1 050 zł
  • Czesne w ratach – 8 x 285 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł

Opłaty za drugi kierunek dla osób, które podejmują naukę na dwóch kierunkach jednocześnie oraz dla absolwentów studiów TWP:

  • Wpisowe – 100 zł
  • Czesne za semestr – 950 zł
  • Czesne w ratach – 8 x 260 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł

Osoby, które podejmują naukę na dwóch kierunkach jednocześnie oraz absolwenci studiów TWP, otrzymują zniżkę na kolejny kierunek w wysokości 10%.

Uwaga – zniżki i promocje nie łączą się.

 

 

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej – dowiedz  się w swoim Urzędzie Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu 

 

Współpraca z

propozycja-2

Współpracujemy z: