Stacjonarnie czy zdalnie - sam wybierasz

 

Cel studiów:

Studia przygotowują do  zarządzania placówkami oświatowymi. Uprawniają do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową. Uczestnicy studiów nabywają także  wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do założenia i kierowania niepublicznymi placówkami oświatowymi.

Podstawa prawna studiów:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce / Dz.U. 2017 poz. 1597 ze  zm./

Warunki i tryb rekrutacji:
Słuchaczami mogą być absolwenci studiów wyższych.

Czas trwania studiów:
2 semestry

Opłaty – PROMOCJA!

  • Wpisowe – 100 zł
  • Czesne za semestr  1 050 zł 800 zł
  • Czesne w ratach: 8 x 270 zł 200 zł
  • Opłata za świadectwo – 30 zł

* Oferta promocyjna ważna do 31.08.2022 r., Uwaga – zniżki i promocje nie łączą się.

 

 

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej – dowiedz  się w swoim Urzędzie Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu 

 

Współpraca z

propozycja-2

Współpracujemy z: