Cel studiów:

Celem studiów jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które pozwolą efektywnie wykonywać zadania kierownicze, wychowawcze i edukacyjne oraz skutecznie rozwiązywać problemy wynikające z funkcji kierownika zakładu pracy działającego w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

 

Podstawa prawna studiów:

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek.

 

Warunki i tryb rekrutacji:
Słuchaczami mogą być absolwenci studiów wyższych.

 

Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry

 

Opłaty

  • Wpisowe – 100 zł
  • Czesne  – 900 zł za semestr
  • Opłata za świadectwo – 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach

Osoby, które podejmują naukę na dwóch kierunkach jednocześnie oraz absolwenci studiów TWP, otrzymują zniżkę na kolejny kierunek w wysokości 10%

Uwaga – zniżki i promocje nie łączą się.

 

 

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej – dowiedz  się w swoim Urzędzie Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu 

 

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

propozycja-205

Współpracujemy z: