Stacjonarnie czy zdalnie - sam wybierasz
Cel studiów:

 • nabycie kompetencji diagnostycznych w ocenie zaburzeń SI,
 • nabycie umiejętności wsparcia dziecka i jego rodziny,
 • przygotowanie do prowadzenia diagnozy i terapii SI dziecka neurotypowego z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego,
 • przygotowanie do prowadzenia diagnozy i terapii SI dziecka niepełnosprawnego z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego,

Podstawa prawna studiów:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280).

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia następujących kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, rehabilitacja i fizjoterapia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Opłaty:

 • Wpisowe 100 zł
 • Czesne za semestr – 1 650 zł
 • Czesne w ratach – 8 x 435 zł
 • Opłata za świadectwo 30 zł

Opłaty za drugi kierunek dla osób, które podejmują naukę na dwóch kierunkach jednocześnie oraz dla absolwentów studiów TWP:

 • Wpisowe –100 zł
 • Czesne za semestr –1550 zł
 • Czesne w ratach – 8 x 410 zł
 • Opłata za świadectwo 30 zł

Uwaga – zniżki i promocje nie łączą się.

 

 

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej – dowiedz  się w swoim Urzędzie Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu 

 

Współpraca z

Współpracujemy z: