Cel studiów:

 • Nabycie kwalifikacji do pracy w bibliotekach szkolnych oraz szkolnych centrach informacji;
 • nabycie umiejętności tworzenia nowoczesnej biblioteki z uwzględnieniem wszechstronnej informacji oraz sprawnego opracowania zbiorów poprzez stosowanie technologii informacyjnej;
 • zapoznanie się z elementami dydaktyki bibliotecznej, dającymi podstawę do prowadzenia zajęć Edukacja czytelnicza i medialna.

 

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)

 

Warunki i tryb rekrutacji:
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające wyższe wykształcenie oraz przygotowanie pedagogiczne wymagane do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela

 

Czas trwania studiów:
Studia trwają 3 semestry.

 

Opłaty

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1350 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach. W przypadku osób, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

Uwaga – zniżki i promocje nie łączą się.

 

 

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej – dowiedz  się w swoim Urzędzie Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu 

 

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

propozycja-205

Współpracujemy z: