Stacjonarnie czy zdalnie - sam wybierasz

 

Pierwsze zajęcia już się odbyły 24 września 2022  – dołącz do grupy!

Cel studiów:

Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach i placówkach dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym.

Podstawa prawna studiów:

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela / Dz.U. 2019 poz. 1450 ze zm./
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli /Dz.U. 2017 poz. 1575 ze zm./

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym (specjalność nauczycielska).

Czas trwania studiów: 3 semestry.

OPŁATY:

  • Wpisowe – 100 zł
  • Czesne za semestr  1050 zł
  • Czesne w ratach – 9 x 370 zł
  • Opłata za świadectwo – 30 zł

Osoby, które podejmują naukę na dwóch kierunkach jednocześnie oraz absolwenci studiów TWP, otrzymują zniżkę na kolejny kierunek w wysokości 10%.

Uwaga – zniżki i promocje nie łączą się.

 

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE

Z dofinansowania studiów podyplomowych może skorzystać zarejestrowana w urzędzie pracy:

  • osoba bezrobotna,
  • osoba poszukująca pracy

– o szczegółach dofinansowania dowiedz  się w swoim Urzędzie Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu 

 

Współpraca z

propozycja-2

Współpracujemy z: