Szkoła Policealna TWP 

Forma kształcenia – zaoczna /co dwa tygodnie sobota-niedziela/

Adresaci: absolwenci szkoły średniej – matura nie wymagana.

Czas kształcenia zależy od wybranego przez słuchacza kierunku.

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

  • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej po przystąpieniu do egzaminu zawodowego.
  • Dyplom zawodowy w wybranym zawodzie po zdaniu egzaminu wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

Kierunki kształcenia:

  • technik administracji – 2 lata
  • opiekun DPS – 2 lata
  • technik BHP – 1,5 roku
  • technik usług kosmetycznych – 2 lata
  • florysta – 1 rok

Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę nauczycielską oraz miłą i przyjazną atmosferę.

Czesne – 150 zł/m-c
Opłaty czesnego – nr konta:  24 1500 1647 1216 4000 9632 0000

Zapis online

Zapraszamy.

 

PLANY ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 RADOM ul. Partyzantów 5/7
tel. 500-072-473

 

 

 

 

 

Współpracujemy z: