Kurs – Polski Język Migowy /PJM/

Sprawdź poniżej najbliższe terminy!

 

Kurs PJM przeznaczony jest dla osób, które w codziennym życiu mają stały lub bezpośredni kontakt z osobami niesłyszącymi, dla ich członków rodzin, pracowników urzędów administracji publicznej, nauczycieli, służb medycznych, policji, straży pożarnej, zakładów opieki społecznej itp.

Celem kursu jest poznanie specyfiki komunikacji z osobą głuchą, rozpoznawanie znaczenia sygnałów niewerbalnych, poznanie najczęściej używanego słownictwa potocznego i urzędowego w pracy z osobami głuchymi oraz rozwijanie komunikacji w języku migowym w zakresie danego poziomu kursu.

Na poziomie rozszerzonym ograniczamy komunikację foniczną na rzecz komunikacji migowej i niewerbalnej.

Kursy odbywają się w formie mieszanej, część zajęć jest prowadzona online, a część w formie warsztatowej w sali, co daje ogromny komfort nauki, a kontakt z lektorem i osobami niesłyszącymi na zajęciach warsztatowych doskonali praktyczne umiejętności. Kursy prowadzi doświadczony wykładowca, na co dzień pracujący z osobami niesłyszącymi.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu polskiego języka migowego po zdaniu egzaminu praktycznego.

Kursy PJM organizowane są na poziomach:

 • A 1 – poziom podstawowy  – 60 godzin –1 000 zł / Kolejna edycja kursu rozpoczyna się:   26 sierpnia 2024
 • A 2 – poziom podstawowy – 70 godzin – 1 100 zł / Kolejna edycja kursu rozpoczyna się:   27 sierpnia 2024
 • B 1 – poziom niższy średnio zaawansowany– 70 godzin – 1 150 zł
 • B 2 – poziom wyższy średnio zaawansowany – 70 godzin – 1 150 zł

Można ubiegać się o dofinansowanie z PFRON-u

Nr konta organizatora kursu PJM:
15 1050 1416 1000 0023 5801 1142

 Zapraszamy do zapisu online.

 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagane)
 4. (wymagane)
 5. (poprawny email wymagany)
 6. <a href="https://www.twp.radom.pl/klauzula-informacyjna-rodo/">Klauzula informacyjna – RODO</a>
 7. Skąd wiesz o naszej szkole
 8. Min. 1 odpowiedź
 

Współpracujemy z: