Szkoła Policealna TWP  jest szkołą zaoczną na podbudowie szkoły średniej, nie wymagane jest świadectwo maturalne. Czas trwania nauki zależy od wybranego przez słuchacza kierunku. Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną oraz doświadczoną kadrę nauczycielską, miłą i przyjazną atmosferę. Szkoła ma nowocześnie wyposażone pracownie oraz profesjonalny sprzęt do nauki

Jako absolwent naszej szkoły otrzymujesz:

– świadectwo ukończenia szkoły średniej

– dyplom technika po zdaniu egzaminu zawodowego

Kierunki kształcenia:

technik BHP – 1,5 roku /3 semestry/

– florysta – 1 rok /2 semestry/

technik usług kosmetycznych – 2 lata /4semestry/

 

Szkoła bezpłatna

ZAPISY ON-LINE

Zapraszamy serdecznie

 RADOM

ul. Partyzantów 5/7
tel. 48/362-26-28 lub 500-072-473

 

 

 

 

 

propozycja-205

Współpracujemy z: