Stacjonarnie czy zdalnie - sam wybierasz

 

Pierwsze zajęcia już się odbyły 1 października 2022  /online/ – dołącz do grupy!

Absolwent studiów, posiadający przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nieposiadający przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego uzyska odpowiednio:

1. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.

2. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu.

 

Podstawa prawna studiów:

  • rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U.2019 poz.1450.
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

Warunki i tryb rekrutacji:

Studia przeznaczone są dla absolwentów:
Ad 1. Studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć.
Ad 2. Studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy programowej kształcenia w zawodzie.

 

Czas trwania studiów:
Studia trwają 3 semestry.
Praktyki – 150 godzin.

OPŁATY:

  • Wpisowe – 100 zł
  • Czesne za semestr  1 050 zł
  • Czesne w ratach – 9 x 370 zł
  • Opłata za świadectwo – 30 zł

Osoby, które podejmują naukę na dwóch kierunkach jednocześnie oraz absolwenci studiów TWP, otrzymują zniżkę na kolejny kierunek w wysokości 10%.

Uwaga – zniżki i promocje nie łączą się.

 

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej – dowiedz  się w swoim Urzędzie Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu 

 

Współpraca z

propozycja-2

Współpracujemy z: