KURS „TRENER TERAPII ZAJĘCIOWEJ”

Informacje ogólne:

terapeuta zajęciowy leczy poprzez działanie i tworzenie. Wykorzystuje możliwości instrumentalne, intelektualne i emocjonalne pacjenta.Prowadzi zajęcia usprawniające fizycznie, psychicznie i społecznie, z różnego typu pacjentami (dzieci, młodzież, dorośli, przewlekle chorzy), z różnego rodzaju niepełno sprawnościami i w różnego rodzaju placówkach, np. warsztatach terapii zajęciowej, zakładach pomocy społecznej, klubach seniora, świetlicach terapeutycznych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, sanatoriach.

Celem kursu jest:

usystematyzowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat terapii zajęciowej, jak również zdobycie praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem warsztatów takich jak, np.: muzykoterapia, choreoterapia, chromoterapia, ludoterapia. Uczestnicy zapoznają się z technikami z zakresu arteterapii i ergoterapii, tworząc podstawy lub poszerzając własny warsztat pracy.

Program szkolenia:

  • dostarczenie wiedzy na temat istoty oraz idei terapii zajęciowej,
  • poznanie głównych celów i zadań terapii,
  • określenie podstawowej terminologii,
  • zapoznanie z organizacją zajęć terapeutycznych,
  • prowadzenie warsztatów praktycznych z terapii zajęciowej.

Adresaci:
kurs jest kursem doskonalącym i przeznaczony jest dla osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy o zagadnienia związane z terapią zajęciową, a więc nauczycieli wszystkich typów szkół: pedagogów, psychologów, trenerów, wykładowców, a także osób pracujących w domach pomocy społecznej.

Kurs trwa 45 godzin i kończy się uzyskaniem Zaświadczenia.

 Kurs organizowany jest cyklicznie, po zebraniu się min. 6 osobowej grupy.

Cena – 400 zł

ZAPISY ON-LINE

Miejsce realizacji:

Radom ul. Partyzantów 5/7

tel. 48/ 362-26-28.

Zapraszamy

Współpracujemy z: