Stacjonarnie czy zdalnie - sam wybierasz
Cel studiów:
Ogólne cele kształcenia: Celem kształcenia jest przygotowanie psychologa do samodzielnej pracy diagnostycznej i terapeutycznej z chorymi, u których biologiczna patologia mózgu spowodowała zaburzenia w szeroko rozumianym zachowaniu.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę z zakresu neuroanatomii, neurologii, neuroradiologii i neuropsychologii. Studia dadzą teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie do diagnozy oraz terapii pacjentów z chorobami układu nerwowego oraz deficytami neuropsychologicznymi w przebiegu chorób psychicznych, somatycznych, dzieci i młodzieży o zaburzonym rozwoju.

Bloki tematyczne

 • Elementy neuroanatomii, neurofizjologii – 10 godzin
 • Neuroradiologia dla psychologów – 5 godzin
 • Mózgowa organizacja zachowania z perspektywy neuropsychologii i nauk neurobiologicznych. Jak rozumieć ogólne biologiczne i
 • europsychologiczne aspekty uszkodzenia mózgu? – 20 godzin
 • Konsekwencje behawioralne uszkodzenia mózgu o zróżnicowanej patologii, charakterystyce lokalizacyjnej i etiologicznej (przegląd najczęstszych zespołów klinicznych; diagnostyka różnicowa) – 50 godzin
 • Problemy neuropsychologiczne chorych w wieku podeszłym, w naturalnym procesie
 • starzenia się i w najczęstszych chorobach na tym etapie życia – 20 godzin
 • Specyficzne problemy neuropsychologiczne chorych w oddziale neurochirurgii. Praca neuropsychologa wspomagająca neurochirurga – 20 godzin
 • Praktyczne aspekty diagnostyki neuropsychologicznej (ogólne zasady i narzędzia pomiaru różnych zmiennych behawioralnych), orzekanie o patologii na podstawie wyników testów standaryzowanych. Metodologia badań naukowych w neuropsychologii – 40 godzin
 • Doraźna pomoc i długofalowa rehabilitacja neuropsychologiczna – 40 godzin
 • Neuropsychologia kliniczna dzieci i młodzieży – 20 godzin
 • Elementy neurologii – 10 godzin

Kryteria rekrutacyjne:
Studia są przeznaczone wyłącznie dla magistrów psychologii. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większego zainteresowania udziałem w studiach przyjmowane będą osoby z większym doświadczeniem zawodowym w obszarze pracy klinicznej.

Czas trwania studiów:
2 semestry

Opłaty:

 • Wpisowe 100 zł
 • Czesne za jeden semestr wynosi 2800 zł
 • Opłata za świadectwo 30 zł

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach. W przypadku osób, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

Uwaga – zniżki i promocje nie łączą się.

 

 

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej – dowiedz  się w swoim Urzędzie Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu 

 

Współpraca z

propozycja-2

Współpracujemy z: