WYMAGANE DOKUMENTY

1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH
– Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (8 klasowej), gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły branżowej 1-go stopnia w oryginale
– Zaświadczenie lekarskie
– 3 zdjęcia legitymacyjne /podpisane/
– Ksero dowodu osobistego

kwestionariusz – LO dla dorosłych Radom

2. MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA
– Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale
– Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu
– 3 fotografie legitymacyjne /podpisane/
– Ksero dowodu osobistego

kwestionariusz – Medyczna szkoła policealna

3. SZKOŁA POLICEALNA
– Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale
– Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu
– 3 fotografie legitymacyjne /podpisane/
– Ksero dowodu osobistego

kwestionariusz – Szkoła policealna


Nauka w Szkołach TWP rozpoczyna się we wrześniu (semestr zimowy)
i w lutym (semestr letni)
Rekrutacja przebiega według kolejności zgłoszeń
Brak egzaminów wstępnych
Brak wymaganego świadectwa maturalnego
Umożliwiamy kontynuację nauki rozpoczętej w innej szkole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

propozycja-2

Współpracujemy z: