AKADEMIA RODZINY

 

Specjaliści udzielają pomocy uczniom z trudnościami w uczeniu się , pomagają osiągnąć sukces w szkole, prowadzą treningi ortograficzne oraz terapię w zakresie dysleksji, dysgrafii i dyskalkulii. Zatrudniamy zespół specjalistów o wysokich, interdyscyplinarnych kwalifikacjach, który w miłej, pełnej zaufania i akceptacji atmosferze pomaga w rozwoju dziecka, a także pomaga rozwiązywać problemy osobiste, wspiera rodzinę, prowadzi mediacje. W poradni działają zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Kontakt:

Barbara Białkowska

– neurologopeda, specjalista terapii czaszkowo-mózgowej

 Anna Marchewka

– wczesnoszkolne wspomaganie rozwoju dziecka, specjalista oligofrenopedagog

Izabela Wrzesińska

– psycholog

 Małgorzata Kowalczyk

specjalista terapii pedagogiczno- logopedycznej, coach

 

Biuro TWP – 48/362-26-28

ZAPISY ON-LINE

propozycja-2

Współpracujemy z: