Stacjonarnie czy zdalnie - sam wybierasz
Cel studiów:

 • Nabycie kwalifikacji metodycznych do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej.
 • Doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym.
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie znajomości języka angielskiego oraz wiedzy o krajach anglojęzycznych
 • Przygotowanie do zdania egzaminu FCE, dającego kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III wg rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela / Dz.U. 2019 poz. 1450 ze zm./
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli /Dz.U. 2017 poz. 1575 ze zm./

 

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia adresowane są do nauczycieli posiadających kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub szkołach podstawowych (klasy I-III) oraz znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym i zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Young Learners) oraz podniesieniem znajomości języka angielskiego.

 

Kryteria przyjęcia na studia podyplomowe:

 • Ukończenie studiów o kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • oraz znajomość języka angielskiego udokumentowana jednym z wymienionych poniżej dokumentów:

Udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B1:

 • Matura na poziomie podstawowym z języka angielskiego wynik 80% i wyżej
 • Matura na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego wynik 40% i wyżej
 • Zaświadczenie ze szkoły językowej potwierdzające ukończenie kursu z języka angielskiego na poziomie B1
 • Osoby nie posiadające żadnego zaświadczenia będą zakwalifikowane po napisaniu z wynikiem pozytywnym testu językowego

Czas trwania studiów:

 • Studia trwają 3 semestry.
 • 460 godzin- w tym 60 godzin praktyki

Opłaty:

 • Wpisowe 100 zł
 • Czesne za semestr – 1 050 zł
 • Czesne w ratach – 10 x 335 zł
 • Opłata za świadectwo 30 zł

Opłaty za drugi kierunek dla osób, które podejmują naukę na dwóch kierunkach jednocześnie oraz dla absolwentów studiów TWP:

 • Wpisowe –10 0 zł
 • Czesne za semestr – 950 zł
 • Czesne w ratach – 10 x 305 zł
 • Opłata za świadectwo 30 zł

Uwaga – zniżki i promocje nie łączą się.

 

 

 

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej – dowiedz  się w swoim Urzędzie Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu 

 

Współpraca z

propozycja-2

Współpracujemy z: