Szkoła Policealna TWP w Radomiu

 

Lp. Zjazdy Terminy zjazdów dla klasy  1BHP, 3BHP
1. I zjazd 09.09.2023 – 10.09.2023
2. II zjazd 23.09.2023 – 24.09.2023
3. III zjazd 07.10.2023 – 08.10.2023
4. IV zjazd 21.10.2023 – 22.10.2023
5. V zjazd 04.11.2023 – 05.11.2023
6. VI zjazd 18.11.2023 – 19.11.2023
7.  VII zjazd 02.12.2023 – 03.12.2023
8. VIII zjazd 09.12.2023 – 10.12.2023
9. IX zjazd 13.01.2024 – 14.01.2024
10. X zjazd 27.01.2024 – 28.01.2024

 

EGZAMIN ZAWODOWY
sesja zima 2024
BPO.01 – Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
1. Egzamin praktyczny (d – dokumentacja)
9 stycznia 2024r.
godz. 9.00
sala 201 II piętro

2. Egzamin pisemny ( z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu)
13 stycznia 2024r.
godz. 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00*
sala 315 III piętro

*szczegóły dotyczące godzin zdawania egzaminu pisemnego przez słuchaczy dostępne są u Dyrekcji Szkoły oraz w Sekretariacie.

 

Sekretariat

wtorek – środa – czwartek godz. 15.30-17.00
sobota – niedziela godz. 8.00-12.00 /w terminach zjazdów/

tel: 48/360 02 98,  500-072-473
26-600 Radom, ul. Partyzantów 5/7

 

propozycja-2

Współpracujemy z: