Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Radomiu


Plany zajęć:
LO TWP 02-03.12.2023
LO TWP 09-10.12.2023
Lp. Zjazdy Terminy zjazdów dla klas:

1LO, 2LO1, 2LO2, 3LO1,3LO2,4LO1, 4LO2,

 
1. I zjazd 09.09.2023 – 10.09.2023
2. II zjazd 23.09.2023 – 24.09.2023
3. III zjazd 07.10.2023 – 08.10.2023
4. IV zjazd 21.10.2023 – 22.10.2023
5. V zjazd 04.11.2023 – 05.11.2023
6. VI zjazd 18.11.2023 – 19.11.2023
7. VII zjazd 02.12.2023 – 03.12.2023
8. VIII zjazd 09.12.2023 – 10.12.2023
9. IX zjazd 13.01.2024 – 14.01.2024
10. X zjazd 27.01.2024 – 28.01.2024

EGZAMIN MATURALNY – ZMIANY

NOWA MATURA 2023
– 3 przedmioty zdawane na poziomie podstawowym pisemnie i  2 ustnie;
– jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym (wynik uzyskany na egzaminie nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego);
– zmiana w formie egzaminu ustnego z języka polskiego (zdający losuje zestaw składający się z dwóch zadań);
– zmiana formy egzaminu (jeden arkusz zamiast dwóch z informatyki);
– zmiana czasu trwania egzaminu ( z języka polskiego);
– nowe formy arkuszy wynikające z dostosowań;
– absolwenci szkół/oddziałów dwujęzycznych mają obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z języka obcego, jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym ( nie musi być to język, który był nauczany na poziomie dwujęzycznym).

 

Sekretariat

wtorek – środa – czwartek godz. 15.30-17.00
sobota – niedziela godz. 8.00-12.00 /w terminach zjazdów/

tel.: 48/360-02-98,  500-072-473
26-600 Radom, ul. Partyzantów 5/7

propozycja-2

Współpracujemy z: