Wybierając Szkołę Marzeń,
wybierasz dla swojego dziecka
najlepszy start we współczesnym świecie.

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat !

 

Szkoła Marzeń? TAK!
Nasze priorytety to:

– RADOŚĆ UCZENIA SIĘ
– CIEKAWOŚĆ ŚWIATA
– KREATYWNOŚĆ I ROZWÓJ
– MARZENIA I PASJA
– PRZYJAZNA ATMOSFERA

– SZKOŁA BEZ PRACY DOMOWEJ

 

U nas każde dziecko jest wyjątkowe!

TWP-Serce-300x300

Spośród najważniejszych wartości szkoły należy wymienić:
• indywidualne podejście do każdego ucznia, na zasadach pełnego szacunku i partnerstwa,
• wsparcie rodziców w procesie poszukiwania najlepszej drogi edukacyjnej dla ich dziecka,
• wzmocnienie kreatywności, komunikacji, umiejętności pracy w grupie oraz indywidualnych możliwości intelektualnych,
• bliski kontakt z kulturą i sztuką, które kształtują człowieka wrażliwego na otaczający go świat.

education, elementary school, learning and people concept - group of school kids with pens and papers writing in classroom

 

Stawiamy na komunikowania się:
• umiejętność wyrażania własnych myśli w sposób logiczny i twórczy
• umiejętność słuchania innych
• umiejętność dobierania metod komunikacji, które prowadzą do podejmowania odpowiednich działań i do sukcesu
• umiejętność porozumiewania się językiem matematyki, symboli i rysunków oraz komunikowania się w więcej niż jednym języku

Little boy with painted hands on a white background

 

Dążymy do tego, by w naszych uczniach rozwijać:
• odpowiedzialność i sumienność
• niezależność, otwartość i kreatywność
• szczerość, prawość i autentyzm
• życzliwość, szacunek dla siebie i innych
• mądry krytycyzm
• dążenie do harmonii ciała i umysłu
• radość życia

 

education and school concept - smiling little student girl with many books at school

 

Szkoła Marzeń to szkoła, która ucieka od konserwatyzmu i tradycyjnych sposobów nauczania. Szkoła, która postrzega edukację, jako sztukę rozwoju człowieka. Harmonia, współpraca, holistyczne podejście do edukacji małego człowieka, bezpieczeństwo warunkujące rozwój – to priorytety w naszej pracy.

 

Celem wychowawczym naszej szkoły jest wzmacnianie własnej wartości ucznia oraz kształtowanie umiejętności kierowania własnym rozwojem.
Osiąganie nakreślonych celów w naszej szkole jest możliwe dzięki unikalnej relacji nauczyciela z uczniem, gwarantującej właściwy emocjonalny i społeczny rozwój naszych dzieci.

 

 

Nasza oferta:

 •  pracujemy w małych, kameralnych grupach;
 • gwarantujemy bardzo wysoki poziom nauczania i wychowania uczniów;
 •  stwarzamy ciepłą, bezpieczną i serdeczną atmosferę;
 •  po zajęciach dzieci spędzają miło czas w świetlicy;
 •  prace dodatkowe dzieci odrabiają w szkole w kącikach samodzielnej pracy pod okiem nauczyciela;
 •  indywidualizacja procesu nauczania na wszystkich lekcjach;
 •  zajęcia dodatkowe prowadzone z pasją – dla wszystkich chętnych dzieci – koło młodego naukowca, łamigłówki matematyczne, koło teatralno – literackie, szkolny klub sportowy, szachy, tańce, języki obce i inne zgodne z zainteresowaniami dzieci;
 • nauka pływania;
 • dzieci korzystają z nowoczesnych środków dydaktycznych tj. tablice interaktywne, rzutniki, komputery, bezprzewodowy dostęp do Internetu ;
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci i rodziców;
 • estetyczne wnętrza, duża ilość pomocy i zabawek;
 • zajęcia wspierające i wyrównujące poziom dla wszystkich potrzebujących dzieci;
 • zajęcia prowadzone w małych grupach dają duże możliwości odkrywania i rozwijania talentów, wyrównania braków, przygotowania do sprawdzianów, wychowania przedsiębiorczego, asertywnego, pełnego wiedzy młodego człowieka, który poradzi sobie w dalszych etapach kształcenia, a potem na wymagającym rynku pracy:
 • obiad i podwieczorek w ramach czesnego.

To nas wyróżnia:

education, elementary school, learning and people concept - teacher helping school kids writing test in classroom

Odrabianie lekcji w szkole

A beautiful girl eating fresh fruit

Obiadek i podwieczorek

group of happy kids children  at swimming pool class learning to swim

Nauka pływania

cute little girl with flasks for chemistry

Nauka przez eksperymenty

Kind hält Tafel mit dem Satz "Do you speak english?"Języki obce

 

 

 

 

Schulanfang Hurra bunte HändeZapraszamy

Dyrektor szkoły: mgr Anna Prokop

Opłaty:

 • wpisowe –  100zł /opłata jednorazowa/
 • czesne –  600zł/m-c  /wakacje 50%/

 

 

Nasz priorytet to rozwój osobisty dziecka!!!

Siedziba szkoły:

Radom,

ul. Partyzantów 5/7

Kontakt:

Dyrektor szkołytel.: 660-698-154

Sekretariat – tel.: 48/ 362 26 28

01

02

propozycja-2

05

Współpracujemy z: