Cel studiów:

  • Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu nauczyciela.
  • Absolwent będzie miał uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela, nauczania przedmiotu, prowadzenia zajęć.
  • Absolwenci studiów I stopnia nabędą przygotowanie wyłącznie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych.
  • Absolwenci studiów II stopnia i jednolitych studiach magisterskich nabędą przygotowanie do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

Podstawa prawna studiów:

  • rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U.2019 poz.1450.

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia, posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), lecz nie posiadających przygotowania pedagogicznego (psychologiczno-pedagogicznego, dydaktycznego i praktyki pedagogicznej) do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w szkołach i placówkach oświatowych.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 3 semestry.

Opłaty:

    • Wpisowe 100 zł

Czesne:
– przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
Czesne za jeden semestr wynosi 1400 zł

– przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej albo ponadpodstawowej
Czesne za jeden semestr wynosi 1400 zł

– przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej albo ponadpodstawowej oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych
Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł

  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.
  • Opłata za świadectwo 30 zł

propozycja-205

Współpracujemy z: