Cel studiów:

Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do diagnozy i wsparcia rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole oraz do współpracy z rodziną dziecka.
Studia przygotowują do podjęcia pracy w szkołach podstawowych (w tym w specjalnych), w ośrodkach oraz w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 

Podstawa prawna studiów:

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli;
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…).

 

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna z przygotowaniem pedagogicznym.

 

Czas trwania studiów:
Studia trwają 3 semestry.

 

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1100 zł – dla osób będących pedagogami specjalnymi
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1300 zł – dla osób nie będących pedagogami specjalnym
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach
  • Opłata za świadectwo 30 zł

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach. W przypadku osób, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

 

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej – dowiedz  się w swoim Urzędzie Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu 

 

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

propozycja-205

Współpracujemy z: