Kurs – Polski Język Migowy /PJM/

 

Kolejna edycja kursu Polskiego Języka Migowego już 18 października 2021 roku. 
Zapraszamy

Kurs PJM przeznaczony jest dla pracowników urzędów administracji publicznej, służb medycznych, policji, straży pożarnej, zakładów opieki społecznej oraz osób prywatnych, które w codziennym życiu mają kontakt z osobami niesłyszącymi.

Kursy PJM organizowane są na trzech poziomach:

 • kurs podstawowy A 1  – 60 godzin – 650 zł
 • kurs podstawowy A 2 – 70 godzin –   800 zł
 • kurs Polskiego Języka Migowego B 1– 90 godzin – 1 000 zł

Celem kursu jest poznanie specyfiki komunikacji z osobą głuchą, rozpoznawanie znaczenia sygnałów niewerbalnych, a także szeroki rozwój komunikacji w języku migowym. Uczestnicy poznają podstawy języka migowego, a także najczęściej używane i niezbędne w pracy z osobami głuchymi słownictwo potoczne i urzędowe (poziom podstawowy – ok. 500 znaków).
Na poziomie rozszerzonym ograniczamy komunikację foniczną na rzecz komunikacji migowej i niewerbalnej.

Kursy odbywają się w formie mieszanej, część zajęć jest prowadzona online, a część w formie warsztatowej w sali, co daje ogromny komfort nauki, a kontakt z lektorem i osobami niesłyszącymi na zajęciach warsztatowych doskonali praktyczne umiejętności. Kursy prowadzi doświadczony wykładowca, na co dzień pracujący z osobami niesłyszącymi.

Uczestnik ma możliwość zakupu pendrive’a z materiałami dydaktycznymi.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu polskiego języka migowego (PJM).

 

Dofinansowanie do kursów języka migowego.

Uczestnik kursu ma również możliwość dofinansowania kursu polskiego języka migowego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

O dofinansowanie mogą się starać osoby:

 • Osoba z uszkodzonym narządem słuchu (bez względu na stopień niepełnosprawności).
 • Członkowie rodzin osób z uszkodzonym słuchem.
 • Osobom mającym stały lub bezpośredni kontakt z osobami posługującymi się językiem migowym.

Wniosek należy wypełnić i wysłać na adres PFRON (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania). We wniosku należy wpisać dane osobowe oraz nazwę organizatora, termin i koszt szkolenia oraz poziom kursu w którym chcemy uczestniczyć.

Wniosek nr 1 – dla osoby z wadą słuchu.

Wniosek nr 2 – dla członka rodziny osoby z wadą słuchu.

Wniosek nr 3 – dla osoby mającej stały lub bezpośredni kontakt z osobą z wadą słuchu.

Dofinansowanie do kosztów szkolenia wynosi od 90% – 95%.

Adres Oddziału Mazowieckiego PFRON:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Oddział Mazowiecki
00-828 Warszawa
Ul. Jana Pawła II 13

 

 

 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagane)
 4. (wymagane)
 5. (poprawny email wymagany)
 6. Klauzula informacyjna – RODO
 7. Skąd wiesz o naszej szkole
 8. Min. 1 odpowiedź
 

propozycja-205

Współpracujemy z: