Kurs – Polski Język Migowy /PJM/

Sprawdź poniżej najbliższe terminy!

 

Kurs PJM przeznaczony jest dla osób, które w codziennym życiu mają kontakt z osobami niesłyszącymi, tj. dla osób prywatnych, pracowników urzędów administracji publicznej, służb medycznych, policji, straży pożarnej, zakładów opieki społecznej itp.

Celem kursu jest poznanie specyfiki komunikacji z osobą głuchą, rozpoznawanie znaczenia sygnałów niewerbalnych, a także szeroki rozwój komunikacji w języku migowym. Uczestnicy poznają podstawy języka migowego, a także najczęściej używane słownictwo potoczne i urzędowe w pracy z osobami głuchymi (poziom podstawowy – ok. 500 znaków).
Na poziomie rozszerzonym ograniczamy komunikację foniczną na rzecz komunikacji migowej i niewerbalnej.

Kursy odbywają się w formie mieszanej, część zajęć jest prowadzona online, a część w formie warsztatowej w sali, co daje ogromny komfort nauki, a kontakt z lektorem i osobami niesłyszącymi na zajęciach warsztatowych doskonali praktyczne umiejętności. Kursy prowadzi doświadczony wykładowca, na co dzień pracujący z osobami niesłyszącymi.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu polskiego języka migowego (PJM).

Kursy PJM organizowane są na poziomach:

 • kurs podstawowy A 1  – 60 godzin – 800 zł / Kolejna edycja kursu rozpoczyna się: 9 stycznia 2023 
 • kurs podstawowy – doskonalący A 2 – 70 godzin – 900 zł
 • kurs średnio zaawansowany B 1– 70 godzin – 900 zł
 • kurs średnio zaawansowany B 1 – 50 godzin – 700 zł, rozszerzony o specyfikę słownictwa grup zawodowych.
 • kurs zaawansowany B 2 – 90 godzin – 1 000 zł

W związku z otrzymaniem z PFRON informacji o uchyleniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika (Dz.U. z 2012 r., poz. 687), z przykrością informujemy, że zostaje czasowo wstrzymane rozpatrywanie wniosków, przyznawanie dofinansowań i zawieranie umów w zadaniu ustawowym, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się – art. 47 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o rehabilitacji (…) do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych.

Informacja o wznowieniu przyznawania dofinansowania zostanie zamieszczona na stronie www.pfron.org.pl w aktualnościach z województwa mazowieckiego oraz na naszej  stronie TWP.

 

Nr konta organizatora kursu PJM:
15 1050 1416 1000 0023 5801 1142

 

 

 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagane)
 4. (wymagane)
 5. (poprawny email wymagany)
 6. Klauzula informacyjna – RODO
 7. Skąd wiesz o naszej szkole
 8. Min. 1 odpowiedź
 

propozycja-2

Współpracujemy z: