Kurs – Polski Język Migowy /PJM/

 

Kurs PJM przeznaczony jest dla pracowników urzędów administracji publicznej, służb medycznych, policji, straży pożarnej, zakładów opieki społecznej oraz osób prywatnych, które w codziennym życiu mają kontakt z osobami niesłyszącymi.

Kursy PJM organizowane są na trzech poziomach:

 • kurs podstawowy A 1  – 60 godzin – 800 zł
 • kurs podstawowy A 2 – 70 godzin –   900 zł
 • kurs średnio zaawansowany B 1– 90 godzin – 1 050 zł

Celem kursu jest poznanie specyfiki komunikacji z osobą głuchą, rozpoznawanie znaczenia sygnałów niewerbalnych, a także szeroki rozwój komunikacji w języku migowym. Uczestnicy poznają podstawy języka migowego, a także najczęściej używane i niezbędne w pracy z osobami głuchymi słownictwo potoczne i urzędowe (poziom podstawowy – ok. 500 znaków).
Na poziomie rozszerzonym ograniczamy komunikację foniczną na rzecz komunikacji migowej i niewerbalnej.

Kursy odbywają się w formie mieszanej, część zajęć jest prowadzona online, a część w formie warsztatowej w sali, co daje ogromny komfort nauki, a kontakt z lektorem i osobami niesłyszącymi na zajęciach warsztatowych doskonali praktyczne umiejętności. Kursy prowadzi doświadczony wykładowca, na co dzień pracujący z osobami niesłyszącymi.

Uczestnik ma możliwość zakupu pendrive’a z materiałami dydaktycznymi.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu polskiego języka migowego (PJM).

 

Dofinansowanie do kursów języka migowego.

Uczestnik kursu ma również możliwość ubiegania się o dofinansowanie kursu polskiego języka migowego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

O dofinansowanie mogą się starać osoby:

 • Osoba z uszkodzonym narządem słuchu (bez względu na stopień niepełnosprawności).
 • Członkowie rodzin osób z uszkodzonym słuchem.
 • Osobom mającym stały lub bezpośredni kontakt z osobami posługującymi się językiem migowym.

Wniosek należy wypełnić i wysłać na adres PFRON (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania). We wniosku należy wpisać dane osobowe oraz nazwę organizatora, termin i koszt szkolenia oraz poziom kursu w którym chcemy uczestniczyć.

Wniosek nr 1 – dla osoby z wadą słuchu.

Wniosek nr 2 – dla członka rodziny osoby z wadą słuchu.

Wniosek nr 3 – dla osoby mającej stały lub bezpośredni kontakt z osobą z wadą słuchu.

Dofinansowanie kursu PLM wynosi od 90% – 95%.

Adres Oddziału Mazowieckiego PFRON:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Oddział Mazowiecki
00-828 Warszawa
Ul. Jana Pawła II 13

 

 

 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagane)
 4. (wymagane)
 5. (poprawny email wymagany)
 6. Klauzula informacyjna – RODO
 7. Skąd wiesz o naszej szkole
 8. Min. 1 odpowiedź
 

propozycja-2

Współpracujemy z: