Kurs – Polski Język Migowy /PJM/

Sprawdź poniżej najbliższe terminy!

 

Kurs PJM przeznaczony jest dla osób, które w codziennym życiu mają kontakt z osobami niesłyszącymi, tj. dla osób prywatnych, pracowników urzędów administracji publicznej, służb medycznych, policji, straży pożarnej, zakładów opieki społecznej itp.

Celem kursu jest poznanie specyfiki komunikacji z osobą głuchą, rozpoznawanie znaczenia sygnałów niewerbalnych, a także szeroki rozwój komunikacji w języku migowym. Uczestnicy poznają podstawy języka migowego, a także najczęściej używane słownictwo potoczne i urzędowe w pracy z osobami głuchymi (poziom podstawowy – ok. 500 znaków).
Na poziomie rozszerzonym ograniczamy komunikację foniczną na rzecz komunikacji migowej i niewerbalnej.

Kursy odbywają się w formie mieszanej, część zajęć jest prowadzona online, a część w formie warsztatowej w sali, co daje ogromny komfort nauki, a kontakt z lektorem i osobami niesłyszącymi na zajęciach warsztatowych doskonali praktyczne umiejętności. Kursy prowadzi doświadczony wykładowca, na co dzień pracujący z osobami niesłyszącymi.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu polskiego języka migowego (PJM).

Kursy PJM organizowane są na poziomach:

 • kurs podstawowy A 1  – 60 godzin – 800 zł / Termin: 19.10.2022 – 07.12.2022
 • kurs podstawowy – doskonalący A 2 – 70 godzin – 900 zł
 • kurs średnio zaawansowany B 1– 70 godzin – 900 zł
 • kurs średnio zaawansowany B 1 – 50 godzin – 700 zł, rozszerzony o specyfikę słownictwa grup zawodowych. Termin: 05.09.2022 – 17.10.2022
 • kurs zaawansowany B 2 – 90 godzin – 1 000 zł

 

Dofinansowanie do kursów języka migowego.

Uczestnik kursu ma również możliwość ubiegania się o dofinansowanie kursu polskiego języka migowego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

O dofinansowanie mogą się starać:

 • Osoby z uszkodzonym narządem słuchu (bez względu na stopień niepełnosprawności).
 • Członkowie rodzin osób z uszkodzonym słuchem.
 • Osoby mające stały lub bezpośredni kontakt z osobami posługującymi się językiem migowym.

Wniosek należy wypełnić i wysłać na adres PFRON (oddział właściwy ze względu na miejsce zamieszkania) na minimum 1,5 miesiąca przed rozpoczęciem kursu. We wniosku należy wpisać dane osobowe oraz nazwę organizatora, termin i koszt oraz poziom kursu w którym chcemy uczestniczyć. PFRON odpowiada w ciągu 30 dni, a następnie zaprasza na podpisanie umowy.

Wniosek nr 1 – dla osoby z wadą słuchu.

Wniosek nr 2 – dla członka rodziny osoby z wadą słuchu.

Wniosek nr 3 – dla osoby mającej stały lub bezpośredni kontakt z osobą z wadą słuchu.

Dofinansowanie kursu PJM z PFRON wynosi od 90% – 95%.

Pozostałą część tj. 5-10% opłaty za kurs uczestnik kursu wpłaca na konto organizatora. Organizator wystawia oświadczenie potwierdzające otrzymanie wkładu własnego uczestnika, które wysyła do PFRON najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Adres Oddziału Mazowieckiego PFRON:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Oddział Mazowiecki
00-828 Warszawa
Ul. Jana Pawła II 13

Nr konta organizatora kursu PJM:
15 1050 1416 1000 0023 5801 1142

 

 

 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagane)
 4. (wymagane)
 5. (poprawny email wymagany)
 6. Klauzula informacyjna – RODO
 7. Skąd wiesz o naszej szkole
 8. Min. 1 odpowiedź
 

propozycja-2

Współpracujemy z: