Warsztaty Umiejętności Wychowawczych- Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Jak mówić aby dzieci słuchały,  jak słuchać aby dzieci mówiły.

Odbiorcy: Rodzice, chcący lepiej, skuteczniej i radośniej wychowywać swoje dzieci 🙂

5 spotkań po 3 godziny,

Miejsce:  Radom, ul. Partyzantów 5/7

Zajęcia płatne – 80 zł za 1 spotkanie

Realizatorzy:  Anna Włodarczyk, Marzena Krakowiak, pedagolożki,  mamy w sumie czterech synów

Cel: Program został opracowany i działa pod opieką merytoryczną Centrum Metodycznego Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej, gdzie został zakwalifikowany jako program profilaktyki zapobiegawczej /I-rzędowej/.Opiera się na koncepcji „Wychowanie bez porażek”  T. Gordona. Uczestniczenie w zajęciach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” owocuje wzrostem umiejętności wychowawczych rodziców, dzięki czemu wzrasta ich sprawczość  i skuteczność wychowawcza, a więź emocjonalna w rodzinie ulega pogłębieniu

Program:

 1. Spotkanie wstępne: Sprawy organizacyjne, integracja. Przedstawienie ogólnej idei warsztatów. Ćwiczenia wprowadzające.
 2. Konieczność stawiania zakazów i nakazów w procesie wychowawczym. Zdrowe granice w relacjach z innymi. Rodzic asertywny.
 3. Pojęcia i definicje. Właściwości uczuć. Jak sobie z nimi radzić. jak je wykorzystywać.
 4. Jak pomóc dziecku, by radziło sobie z trudnymi uczuciami.
 5. Zachęcanie do współpracy. Jak sprawić, by dziecko robiło to, co chcę by robiło.
 6. Zachęcanie do samodzielności.
 7. Które kary uczą i wychowują, a które ranią i pozostawiają urazy emocjonalne. Karać czy nie karać.
 8. Pochwały. Jak pochwały wpływają na zachowanie i obraz samego siebie.
 9. Role w rodzinie. Szkodliwy wpływ wpisania w rolę. Jak pomóc dziecku uwolnić się od grania ról.

Zajęcia odbywają się w max 10 osobowej grupie rodziców.

Serdecznie zapraszamy Rodziców

Zapisy online:

 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagane)
 4. (wymagane)
 5. (wymagany ważny e-mail)
 6. (wymagane)
 7. <a href="https://www.twp.radom.pl/klauzula-informacyjna-rodo/">Klauzula informacyjna – RODO</a>
 

propozycja-2

Współpracujemy z: