Stacjonarnie czy zdalnie - sam wybierasz
Cel studiów:
Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do pracy na stanowisku logopedy w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innego rodzaju ośrodkach terapeutycznych, placówkach służby zdrowia, a także prowadzenia prywatnej praktyki. Studia dają możliwość ubiegania się o certyfikat logopedy zawodowego. Podjęcia studiów podyplomowych w specjalizacji m. in. neurologopedia i surdologopedia.

Podstawa prawna studiów:

 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450);
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583, 655, 682;
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz.U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. 537: Specjaliści do spraw zdrowia [22]: logopeda [228502], Specjaliści nauczania i wychowania [23]: nauczyciel logopeda [235906];
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego;

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym. O przyjęciu na studia decyduje rozmowa kwalifikacyjna, na którą słuchacze proszeni są o przyniesienie wyniku audiometrycznego badania słuchu.

Czas trwania studiów: 4 semestry.

Opłaty:

 • Wpisowe 100 zł
 • Czesne za semestr – 1 500 zł
 • Czesne w ratach – 15 x 420 zł
 • Opłata za świadectwo 30 zł

Opłaty za drugi kierunek dla osób, które podejmują naukę na dwóch kierunkach jednocześnie oraz dla absolwentów studiów TWP:

 • Wpisowe – 100 zł
 • Czesne za semestr – 1400 zł
 • Czesne w ratach – 15 x 390 zł
 • Opłata za świadectwo 30 zł

Uwaga – zniżki i promocje nie łączą się.

 

 

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej – dowiedz  się w swoim Urzędzie Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu 

 

Współpraca z

propozycja-2

Współpracujemy z: