Cel studiów:
Absolwent studiów na kierunku psychologia uzyska przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa.

 

Podstawa prawna studiów:

  • rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U.2019 poz.1450.
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia.

 

Czas trwania studiów:
Studia trwają 3 semestry.

 

Opłaty :

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1200 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach. W przypadku osób, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

 

 

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej – dowiedz  się w swoim Urzędzie Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu 

 

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

 

propozycja-205

Współpracujemy z: