Florysta tworzy kompozycje kwiatowe zarówno z kwiatów żywych jak i suszonych, wykonuje wiązanki okolicznościowe, dekoracje z roślin suszonych lub doniczkowych oraz kompozycje mieszane. Podczas nauki słuchacze poznają rodzaje materiałów stosowanych we florystyce, zasady komponowania bukietów a także realizują własne pomysły dekoratorskie.

Kierunek: FLORYSTABeautiful smiling florist in her store with colorful bouquet
Forma kształcenia: zaoczna
Okres kształcenia: 1 rok /2 semestry/
Adresaci: Absowlenci szkoły średniej /nie jest wymagana matura/

KWALIFIKACJE:
Szkoła umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie florysta.
R.26. – Wykonywanie kompozycji florystycznych (egzamin zdawany na koniec II semestru)

ABSOLWENT POSIADA UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:
• znajomości roślin
• znajomości tworzenia dekoracji z roślin
• wykonywania kompozycji kwiatowych zarówno z kwiatów żywych jak i suszonych
• wykonywania wiązanek okolicznościowych
• wykonywania dekoracji z roślin suszonych lub doniczkowych oraz kompozycji mieszanych
• rozwijania wrażliwości i wyobraźni plastycznej

PERSPEKTYWY PRACY:
• pracownie florystyczne
• kwiaciarnie
• firmy zajmujące się wystrojem sali na przyjęcia

PROGRAM NAUCZANIA:
• Materiałoznawstwo roślinne
• Materiałoznawstwo nieroślinne
• Kulturowe podstawy florystyki
• Środki wyrazu twórczego
• Kompozycje florystyczne
• Przedsiębiorstwo florystyczne
• Język obcy we florystyce
• Wykonywanie kompozycji florystycznych

WYMAGANE DOKUMENTY:
• kwestionariusz (dostępny w sekretariacie luba na naszej stronie internetowej)
• świadectwo ukończenia szkoły średniej  w oryginale
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki na wybranym kierunku
• trzy fotografie

ZAPIS ON-LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
26-600 Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/ 362-26-28

 

propozycja-2

Współpracujemy z: