Stacjonarnie czy zdalnie - sam wybierasz
Zapobieganie agresji i przemocy w szkole z certyfikowanym kursem Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji (ART)® (bez dodatkowych opłat)

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli oraz pedagogów i psychologów szkolnych do skutecznego realizowania działań wychowawczych i profilaktycznych w celu tworzenia bezpiecznego i przyjaznego środowiska społecznego w szkole. Program proponowanej formy doskonalenia zawodowego nawiązuje do założeń drugiego celu szczegółowego rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, którego treść odnosi się do zapobiegania problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.

 

Podstawa prawna:
Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym.

Kurs Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji (ART)® nadaje kompetencje do prowadzenia:

 • treningu grupowego z młodzieżą agresywną;
 • treningu umiejętności prospołecznych;
 • treningu kontroli złości;
 • wnioskowania moralnego.
 • Kurs uprawnia do prowadzenia treningu zgodnie z licencją Trenera Grupowego (ART)® oraz do korzystania z pomocy dydaktycznych opracowanych przez twórców metody.

 

Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

 • Wpisowe 100 zł
 • Czesne za semestr – 1 050 zł
 • Czesne w ratach – 8 x 285 zł
 • Opłata za świadectwo 30 zł

Opłaty na drugi kierunek dla osób, które podejmują naukę na dwóch kierunkach jednocześnie oraz dla absolwentów studiów TWP:

 • Wpisowe – 100 zł
 • Czesne za semestr – 950 zł
 • Czesne w ratach – 8 x 260 zł
 • Opłata za świadectwo 30 zł

Uwaga – zniżki i promocje nie łączą się.

 

Prowadząca kurs: Ewa Joanna Morawska – pedagog, trener komunikacji interpersonalnej, jedyna w Polsce, a jedna z dwóch kobiet na świecie, promowanych przez twórców ART® jako Mistrz Trenerski (ART)® – Treningu Zastępowania Agresji. Współautorka programu „Dziękuję, Nie” i „Praktyk Zastępowania Agresji (ART)”.

Grupy 12 osobowe. Z placówek, w których nie ma jeszcze trenerów ART®, wskazany jest udział dwóch osób.

 

 

 

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej – dowiedz  się w swoim Urzędzie Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu 

 

Współpraca z

propozycja-2

Współpracujemy z: