Szkoła Policealna TWP 

Forma kształcenia – zaoczna /co dwa tygodnie sobota-niedziela/

Adresaci: absolwenci szkoły średniej – nie wymagana matura.

Czas kształcenia zależy od wybranego przez słuchacza kierunku.

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

  • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej po przystąpieniu do egzaminu.
  • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w wybranym zawodzie po zdaniu egzaminu wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

Kierunki kształcenia:

  • technik administracji – 2 lata
  • opiekun DPS – 2 lata
  • technik BHP – 1,5 roku
  • technik usług kosmetycznych
  • florysta – 1 rok

Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną oraz doświadczoną kadrę nauczycielską oraz miłą i przyjazną atmosferę.

Szkoła ma nowocześnie wyposażone pracownie oraz profesjonalny sprzęt do nauki.

ZAPISY ON-LINE

Zapraszamy serdecznie

PLANY ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 RADOM

ul. Partyzantów 5/7
tel. 48/362-26-28 lub 500-072-473

 

 

 

 

 

propozycja-205

Współpracujemy z: