Cel studiów:

Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do pracy z dziećmi z dysfunkcją wzroku w przedszkolach, placówkach i szkołach wszystkich typów.

 

Podstawa prawna studiów:

  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450);
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym (specjalność nauczycielska).

 

Czas trwania studiów:
Studia trwają 3 semestry.

 

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1200 zł – dla osób będących pedagogami specjalnymi
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1350 zł – dla osób nie będących pedagogami specjalnymi
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.
  • Opłata za świadectwo 30 zł

 

propozycja-205

Współpracujemy z: