Cel studiów:

Celem studiów jest nabycie kwalifikacji:
– do pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i świetlicach terapeutycznych,
– do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450);
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 3 semestry.

Opłaty:

    • Wpisowe 100 zł

Czesne:
– dla osób będących pedagogami specjalnymi:
Czesne za jeden semestr wynosi 1200 zł

– dla osób nie będących pedagogami specjalnymi:
Czesne za jeden semestr wynosi 1350 zł

  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.
  • Opłata za świadectwo 30 zł

 

propozycja-205

Współpracujemy z: