Cel studiów:

Studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa są formą kształcenia, dzięki której słuchacz zdobędzie niezbędną wiedzę i umiejętności merytoryczne z zakresu bezpieczeństwa państwa, struktury i organizacji Sił Zbrojnych RP, międzynarodowego prawa humanitarnego, zarządzania kryzysowego, szeroko rozumianej przestępczości, w tym postępowania w sprawach nieletnich.

Studia mają wyposażyć uczestnika w wiedzę z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki zdrowia, w tym udzielania pierwszej pomocy w formie warsztatowej. Uzupełnimy wiedzę o zagrożenia cywilizacyjne, metodologię rozwiązywania sytuacji kryzysowych czy warsztaty bezpiecznych zachowań.

 

UWAGA!
Jako jedyna uczelnia wprowadziliśmy wyszkolenie strzeleckie zarówno w teorii jak i praktyce. Uczestnicy będą zapoznać się z różnego rodzaju jednostkami broni a także uczestniczyć w zajęciach na profesjonalnej strzelnicy pod nadzorem doświadczonych instruktorów.

Podstawa prawna studiów:

 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;

 

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

 

Czas trwania

 • 3 semestry

Opłaty:

 • Wpisowe 100 zł
 • Czesne za semestr – 1 050 zł
 • Czesne w ratach – 10 x 335 zł
 • Opłata za świadectwo 30 zł

Opłaty za drugi kierunek dla osób, które podejmują naukę na dwóch kierunkach jednocześnie oraz dla absolwentów studiów TWP:

 • Wpisowe – 100 zł
 • Czesne za semestr – 950 zł
 • Czesne w ratach – 10 x 305 zł
 • Opłata za świadectwo 30 zł

 

Uwaga – zniżki i promocje nie łączą się.

 

 

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej – dowiedz  się w swoim Urzędzie Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu 

 

Współpraca z

Współpracujemy z: