Kurs pozwala zdobyć profesjonalną wiedzę na temat funkcjonowania placówek ochrony zdrowia od strony administracyjno-biurowej w zakresie stanowiska rejestratorki medycznej. Na zajęciach poznasz między innymi zasady i organizację pracy w rejestracji, zasady prowadzenia dokumentacji medycznej /karty zdrowia pacjentów, rejestry chorych, wyniki badań/ oraz zasady etyki i relacji pacjent-rejestracja.

Program kursu

 1. Zasady pracy w służbie zdrowia.
 2. Organizacja pracy w recepcji, zarządzanie sekretariatem.
 3. Przyjmowanie zgłoszeń pacjentów.
 4. Udzielanie informacji i umawianie terminów świadczonych usług zdrowotnych.
 5. Przyjmowanie i ochrona materiału biologicznego.
 6. Wydawanie wyników badań.
 7. Dokumentacja medyczna.
 8. Gromadzenie, segregowanie i archiwizacja dokumentacji medycznej.
 9. Rola sprawozdawczości w finansowaniu świadczeń zdrowotnych.
 10. Kultura, etyka w zawodzie recepcjonistki medycznej.
 11. Budowanie profesjonalnych relacji z pacjentem oraz lekarzem.
 12. Podstawy obsługi programów biurowych.

 

Adresaci:

Absolwenci szkół średnich /nie jest wymagana matura/.

Kurs przeznaczony jest dla osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w placówkach medycznych, szpitalach, klinikach specjalistycznych, gabinetach lekarskich, zarówno państwowych jak i prywatnych.

 

Liczba godzin: 80

Forma zajęć – weekendowa

Cena kursu: 800 zł – możliwość płatności w ratach

Miejsce zajęć: Radom ul. Partyzantów 5/7

tel. 48/362-26-28

 

Zapis on-line

propozycja-2

Współpracujemy z: