Wspaniałe wyniki egzaminów w Medycznej Szkole Policealnej TWP

dodano 28 sierpnia 2015

Wspaniałe wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

OPIEKUN MEDYCZNY

95% słuchaczy zdało egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe!

93% to średni wynik uzyskanych punktów !!!

Trzy osoby uzyskały 100% punktów.

propozycja-2

Współpracujemy z: