TECHNIK MASAŻYSTA

Forma kształcenia: stacjonarna.  Zajęcia odbywają się w weekendy i wybrane dni tygodnia w godzinach popołudniowych.
Okres kształcenia: 2 lata
Adresaci: absolwenci szkoły średniej, matura nie jest wymagana.

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej po przystąpieniu do egzaminu zawodowego.
 • Dyplom zawodowy i Certyfikat kwalifikacji zawodowej po zdaniu egzaminu wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

Kwalifikacje w zawodzie:
MED.10. – świadczenie usług w zakresie masażu

ABSOLWENT POSIADA UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

• pracowni masażu
• pracowni fizykoterapii
• pracowni kinezyterapii
• wykonywania masażu
klasycznego, sportowego, relaksacyjnego

PERSPEKTYWY PRACY:

• Gabinety w przychodniach
• Gabinety odnowy biologicznej
• Gabinety kosmetyczne
• Ośrodki SPA
• Własny gabinet masażu
• Kluby sportowe

PROGRAM NAUCZANIA:

 • Język obcy
 • Podstawy psychologii i pedagogiki w ochronie zdrowia
 • Komunikacja interpersonalna i alternatywna
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Język migowy
 • Teoretyczne podstawy masażu
 • Zarys anatomii i fizjologii
 • Zagadnienia kliniczne w masażu
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Zarys fizjoterapii
 • Masaż – w medycynie, sporcie, masaż prozdrowotny
 • Fizjoterapia
 • Anatomia topograficzna

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale
2. Zaświadczenie lekarskie
3. Trzy fotografie

Czesne – 50 zł miesięcznie.
Opłaty czesnego – nr konta:  24 1500 1647 1216 4000 9632 0000

Zapis online

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ:

26-600 Radom, ul. Partyzantów 5/7
Tel. 510-925-424, 48/362-26-28

 

Współpracujemy z: