Studia podyplomowe – STARTUJEMY!

dodano 22 września 2022

PEDAGOGIKA SPECJALNA::

24.09.2022 – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

01.10.2022 –  Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Pozostałe:

01.10.2022 – Przygotowanie pedagogiczne

 

Współpracujemy z: