Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli:

dodano 21 września 2018

Studia podyplomowe

– Logopedia szkolna

– Wczesne nauczanie języka angielskiego

Kursy doskonalące dla nauczycieli:

– ACC – jak wspomagać komunikację uczniów

– Zaburzenia mowy i komunikacji w okresie przedszkolnym i młodszoszkolnym

– Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia – diagnoza zjawiska i metody pracy

– Polski język migowy /PJM/

propozycja-2

Współpracujemy z: