Słuchacze. Pracownicy szkoły.

dodano 5 listopada 2021

Informujemy, że na terenie szkoły wprowadzony został obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką w czasie przerw międzylekcyjnych.

Liczę na zrozumienie obecnej sytuacji. Bardzo proszę, abyście Państwo od dnia 6 listopada 2021 roku stosowali się do nowych wytycznych.

Jakub Kiełbasiński

Dyrektor

Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

O/R w Radomiu

 

 

Podstawa prawna:

Dz.U. 2021 poz. 861 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Współpracujemy z: