Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

dodano 16 maja 2018

PEDAGOGIZACJA RODZICÓW

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TWP w Radomiu w ramach wywiadówek i spotkań z rodzicami  organizowanymi przez szkoły i placówki  prowadzi zajęcia/szkolenia/  spotkania dla rodziców w ramach wspomagania procesu wychowawczego dla rodziców.

Tematy jakie

 1. Porady dla rodziców dzieci nadruchliwych.
 2. Czytanie i pisanie jako podstawowe umiejętności ludzkie.
 3. Zarys problemu.
 4. Wyznaczanie granic dzieciom.
 5. Kto wychowuje dziecko. Wspólny cel?
 6. Jak wspierać samocenę dziecka.
 7. Kary i nagrody w wychowywaniu dzieci.
 8. Wychowywać to kochać i wymagać. Szkoła dla rodziców.
 9. Jak pomóc dziecku w nauce.
 10. Konflikty w szkole. Jak się dogadać.
 11. Podstawowe prawa i obowiązki rodziców wynikające z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

 

Oferujemy również profesjonalną pomoc w rozwiazywaniu nietypowych sytuacji jakie pojawiają się w placówce. Zarówno w formie negocjacji pomiędzy stronami, jak również w tworzeniu rozwiązań i ułatwień w pracy rodziców i nauczycieli.

Współpracujemy z: