Nasi nauczyciele Medycznej Szkoły Policealnej TWP prowadzą zajęcia z młodzieżą na temat: ”Udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach”

dodano 22 listopada 2016

bursa-podziekowanie

propozycja-2

Współpracujemy z: