Medyczna Szkoła Policealna

dodano 21 marca 2018

Zapraszamy Absolwentów MSP TWP na kierunkach
technik masażysta
terapeuta zajęciowy
po odbiór Świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sobotę od godz. 8.30 do 11.00

Współpracujemy z: