WYTYCZNE DLA MATURZYSTÓW

dodano 27 kwietnia 2021

 • Na egzamin maturalny należy przyjść we własnej maseczce – będzie można ją zdjąć wyłącznie w sali egzaminacyjnej w trakcie pisania egzaminu.
 • Nie można wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy – smartfonu, maskotek…
 • Na egzamin należy przynieść:
  – własne przybory piśmiennicze (czarny długopis, linijka, cyrkiel, ewentualnie kalkulator);
  – własny słownik w przypadku cudzoziemców;
  – butelkę wody;
  – coś do zjedzenia w przerwie, jeśli tego samego dnia zdaje się dwa egzaminy.
 • Na terenie szkoły należy zachować odstęp 1,5 metra od drugiej osoby, a przed szkołą unikać gromadzenia się w większych grupach.

propozycja-2

Współpracujemy z: