Ważna informacja

dodano 20 marca 2020

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 /Dz.U. z 2020 r. poz. 492/ informujemy, że do 10.04.2020 roku ogranicza się funkcjonowanie szkół TWP oraz studiów podyplomowych, kursów i szkoleń prowadzonych przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Radomiu.

W związku z powyższym informujemy, że zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na podległość. Szczegółowe informacje w tym zakresie oraz uzyskanie dostępu do materiałów można uzyskać dzwoniąc na poniższe numery telefonów.

Numery telefonów:

  1. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, Szkoła Policealna: 500-072-473 lub 501-214-747
  2. Medyczna Szkoła Policealna: 784-666-198 lub 508-253-247
  3. Studia podyplomowe, kursy, szkolenia, biuro TWP: 723-548-722 lub 510-925-424

Czasowo zawieszona zostaje również stacjonarna działalność sekretariatów szkół i biura TWP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego twp@twp.radom.pl.

 

 

Z życzeniami zdrowia,

Dyrektor

Oddziału Regionalnego TWP

Jakub Kiełbasiński

propozycja-2

Współpracujemy z: