TECHNIK MASAŻYSTA

Forma kształcenia: stacjonarna.  Zajęcia odbywają się w weekendy i wybrane dni tygodnia w godzinach popołudniowych.
Okres kształcenia: 2 lata
Adresaci: absolwenci szkoły średniej /matura nie jest wymagana/

SZKOŁA BEZPŁATNA

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

  • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej po przystąpieniu do egzaminu.
  • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik masażysta po zdaniu egzaminu wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

Kwalifikacje w zawodzie:
MED.10. – świadczenie usług w zakresie masażu

ABSOLWENT POSIADA UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

• pracowni masażu
• pracowni fizykoterapii
• pracowni kinezyterapii
• wykonywania masażu
klasycznego, sportowego, relaksacyjnego

PERSPEKTYWY PRACY:

• Gabinety w przychodniach
• Gabinety odnowy biologicznej
• Gabinety kosmetyczne
• Ośrodki SPA
• Własny gabinet masażu
• Kluby sportowe

PROGRAM NAUCZANIA:

• Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
• Teoretyczne podstawy masażu
• Anatomia i fizjologia
• Wybrane zagadnienia z fizjoterapii
• Wybrane zagadnienia kliniczne
• Pracownia masażu
• Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w fizjoterapii
• Metodyka masażu sportowego
• Metodyka masażu kosmetycznego i profilaktycznego
• Organizacja i stosowanie masażu leczniczego
• Podstawy przedsiębiorczości
• Bezpieczeństwo i higiena pracy
• Prowadzenie działalności Gospodarczej
• Język migowy
• Język angielski ukierunkowany zawodowo
• Zdrowie publiczne i organizacja ochrony zdrowia

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale
2. Zaświadczenie lekarskie
3. Trzy fotografie

ZAPIS ON-LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ:

26-600 Radom, ul. Partyzantów 5/7
Tel. 510-925-424, 48/362-26-28

 

propozycja-205

Współpracujemy z: