Medyczna Szkoła Policealna TWP

– posiada uprawnienia szkoły publicznej

– posiada pozytywną opinię Ministra Zdrowia

– nauka opiera się na programach zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

– absolwent po przystąpieniu i zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego otrzymuje tytuł technika lub równorzędny.

 

W naszej szkole mogą uczyć się osoby dorosłe, które ukończyły szkołę średnią /nie wymagane jest świadectwo maturalne/.

 

Czas trwania nauki: od 1 do 2 lat /2 lub 4 semestry/, w zależności od kierunku.
System zajęć: wieczorowy
Rekrutacja: decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Medyczna Szkoła Policealna TWP przygotowuje słuchacza do egzaminu i pracy w wybranym zawodzie na wysokim poziomie, dzięki dużemu zaangażowaniu wykwalifikowanej i przyjaznej kadry pedagogicznej. Szkoła posiada dobrze wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracownie do zajęć praktycznych.

 

Medyczna Szkoła Policealna TWP to doskonały wybór dla osób, które chciałyby związać swoją przyszłość zawodową z niesieniem pomocy innym. Na absolwentów czeka wiele atrakcyjnych miejsc pracy w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej. Zdobycie zawodu, który oferuje nasza Szkoła, daje możliwość zatrudnienia w lecznictwie otwartym i zamkniętym, w domach pomocy społecznej, w domach dziennego pobytu, w ośrodkach pomocy społecznej, ale także w gabinetach kosmetycznych i ośrodkach SPA.

 

Szkoła bezpłatna

ZAPIS ON-LINE

Zapraszamy serdecznie

Radom

ul. Partyzantów 5/7

tel. 510-925-424, 48/ 362-26-28

Prowadzimy kursy:

 

                NAJNOWSZA OFERTA MEDYCZNEJ

                    SZKOŁY POLICEALNEJ TWP

Na prośbę słuchaczy naszej szkoły, oraz wszystkich zainteresowanych uruchamiamy już od 1marca 2016 roku cykl warsztatów oraz szkoleń w zakresie terapii zajęciowej pod hasłem:

                                          „OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA”
Zapraszamy trenerów, nauczycieli szkół i przedszkoli, psychologów, a także osoby pracujące w domach pomocy społecznej oraz warsztatach terapii zajęciowej.
Na początek proponujemy państwu 2 rodzaje kursów :

1) W ŚWIECIE RĘKODZIEŁA „ TAJNIKI SZTUKI WYPLATANIA Z PAPIEROWEJ WIKLINY”

dddd
2) TECHNIKA „ DECUPAGE” KROK PO KROKU

lll

 

UWAGA!
Osoby które zapiszą się do naszej szkoły, cykl szkoleniowy będzie bez opłat.

 

Zapisy:
tel.:  48/ 362-26-28

propozycja-205

Współpracujemy z: