Medyczna Szkoła Policealna TWP

– posiada uprawnienia szkoły publicznej

– posiada pozytywną opinię Ministra Zdrowia

– nauka opiera się na programach zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej

– absolwent po przystąpieniu i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymuje tytuł technika lub równorzędny.

 

Zapraszamy osoby dorosłe, które ukończyły szkołę średnią /nie jest wymagane świadectwo maturalne/.

 

Czas trwania nauki:

  • 2 lata: technik masażysta, terapeuta zajęciowy
  • 1,5 roku: opiekun medyczny

Forma kształcenia: stacjonarna. Zajęcia odbywają się w weekendy i wybrane dni tygodnia w godzinach popołudniowych.

Rekrutacja: decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Medyczna Szkoła Policealna TWP przygotowuje słuchacza na wysokim poziomie do egzaminu i pracy w wybranym zawodzie, dzięki dużemu zaangażowaniu wykwalifikowanej i przyjaznej kadry pedagogicznej. Szkoła posiada dobrze wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracownie do zajęć praktycznych.

 

Medyczna Szkoła Policealna TWP to doskonały wybór dla osób, które chciałyby związać swoją przyszłość zawodową z niesieniem pomocy innym. Na absolwentów czeka wiele atrakcyjnych miejsc pracy w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej. Zdobycie zawodu, który oferuje nasza Szkoła, daje możliwość zatrudnienia w lecznictwie otwartym i zamkniętym, w domach pomocy społecznej, w domach dziennego pobytu, w ośrodkach pomocy społecznej, ale także w gabinetach kosmetycznych i ośrodkach SPA.

Czesne 50zł

ZAPIS ON-LINE

Zapraszamy serdecznie

PLANY ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Radom

ul. Partyzantów 5/7

tel. 510-925-424, 48/ 362-26-28

OFERTA KURSOWA MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ TWP

1) W ŚWIECIE RĘKODZIEŁA „ TAJNIKI SZTUKI WYPLATANIA Z PAPIEROWEJ WIKLINY”

dddd

 

 

 

 

 

2) TECHNIKA „DECUPAGE” KROK PO KROKU

lll

 

3) MAKRAMA

 

Dla słuchaczy szkół TWP szkolenia bezpłatne.

Liczba godzin dla 1 kursu – 5
Opłata za kurs – 60 zł

Zapisy:
tel. 48/ 362-26-28

propozycja-2

Współpracujemy z: