Medyczna Szkoła Policealna TWP

– posiada uprawnienia szkoły publicznej
– posiada pozytywną opinię Ministra Zdrowia
– nauka opiera się na programach zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej
– absolwent po przystąpieniu i zdaniu egzaminu zawodowego otrzymuje tytuł technika lub równorzędny.

Zapraszamy osoby dorosłe, które ukończyły szkołę średnią, nie jest wymagane świadectwo maturalne.

Czas trwania nauki:

  • 2 lata: technik masażysta, terapeuta zajęciowy
  • 1,5 roku: opiekun medyczny

Forma kształcenia: stacjonarna. Zajęcia odbywają się w weekendy i wybrane dni tygodnia w godzinach popołudniowych.

Medyczna Szkoła Policealna TWP przygotowuje słuchacza na wysokim poziomie do egzaminu i pracy w wybranym zawodzie, dzięki dużemu zaangażowaniu wykwalifikowanej i przyjaznej kadry pedagogicznej. Szkoła posiada dobrze wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracownie do zajęć praktycznych.

Medyczna Szkoła Policealna TWP to doskonały wybór dla osób, które chciałyby związać swoją przyszłość zawodową z niesieniem pomocy innym. Na absolwentów czeka wiele atrakcyjnych miejsc pracy w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej. Zdobycie zawodu, który oferuje nasza Szkoła, daje możliwość zatrudnienia w lecznictwie otwartym i zamkniętym, w domach pomocy społecznej, w domach dziennego pobytu, w ośrodkach pomocy społecznej, ale także w gabinetach kosmetycznych i ośrodkach SPA.

Rekrutacja: decyduje kolejność zgłoszeń.

Czesne – 50 zł miesięcznie.
Opłaty czesnego – nr konta:  24 1500 1647 1216 4000 9632 0000

Zapis online

Zapraszamy.

 

PLANY ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Radom

ul. Partyzantów 5/7

tel. 510-925-424,  48/ 362-26-28

 

propozycja-2

Współpracujemy z: