Studia podyplomowe

dodano 14 września 2018

Wiek przedszkolny i młodszy wiek szkolny charakteryzuje dynamiczny rozwój procesów poznawczych dzieci, w którym zachodzą ogromne zmiany w myśleniu, pamięci, mowie, spostrzeganiu czy uwadze dziecka, dlatego tak ważną rolą nauczyciela jest umiejętne dopasowanie działań edukacyjnych do sfery rozwojowej dziecka. Nasza propozycja studiów podyplomowych pomoże Ci sprostać temu zadaniu.

– Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne nauczanie języka angielskiego

 

Kto wiele przebywa z dziećmi, odkryje, że żaden nasz czyn nie pozostaje u nich bez oddźwięku.

– Johann Wolfgang Goethe

propozycja-2

Współpracujemy z: