Odbiór świadectw ukończenia szkoły

dodano 29 kwietnia 2020

ZARZĄDZENIE DYREKTORA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TWP z dnia 24 kwietnia 2020r.

w sprawie: wydawania świadectw ukończenia szkoły

na podstawie: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii

zarządza się co następuje:

  • Świadectwa dla abiturientów wydawane będą w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych TWP ul. Partyzantów 5/7 od dnia 15.05.2020r. po telefonicznym ustaleniu dnia i godziny odbioru – tel. nr 500 072 473
  • Zobowiązuje się osoby odbierające dokumenty do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,  w tym każda osoba oprócz rękawiczek i maseczki musi posiadać własny długopis.
  • Świadectwa ukończenia szkoły będą wydawane wyłącznie w postaci papierowego dokumentu.

propozycja-2

Współpracujemy z: