Szkoła Policealna TWP w Radomiu

 

Lp. Zjazdy Terminy zjazdów dla klasy 2BHP
1. I zjazd 04.02.2023 – 05.02.2023
2. II zjazd 11.02.2023 – 12.02.2023
3. III zjazd 04.03.2023 – 05.03.2023
4. IV zjazd 18.03.2023 – 19.03.2023
5. V zjazd 01.04.2023 – 02.04.2023
6. VI zjazd 22.04.2023 – 23.04.2023
7.  VII zjazd 06.05.2023 – 07.05.2023
8. VIII zjazd 20.05.2023 – 21.05.2023
9. IX zjazd 03.06.2023 – 04.06.2023
10. X zjazd 10.06.2023 – 11.06.2023

 

Sekretariat

wtorek – środa – czwartek godz. 15.30-17.00
sobota – niedziela godz. 8.00-12.00 /w terminach zjazdów/

tel: 48/360 02 98,  500-072-473
26-600 Radom, ul. Partyzantów 5/7

 

propozycja-2

Współpracujemy z: