Szkoła Policealna TWP w Radomiu

 

 

 

Terminy zjazdów II semestr    rok szkolny 2020/2021

Szkoła Policealna TWP

 

 

lp. numer zjazdu klasy: 1BHP, 2BHP
1. I zjazd 06 – 07.02.2021 r.
2. II zjazd 20 – 21.02.202 1r.
3. III zjazd 06 – 07.03.2021 r.
4. IV zjazd 20 – 21.03.2021 r.
5. V zjazd 10 – 11.04.2021 r.
6. VI zjazd 24 – 24.04.2021 r.
7. VII zjazd 08 – 09.05.2021 r.
8. VIII zjazd 22 – 23.05.2021 r.
9. IX zjazd 05 – 06.06.2021 r.
10. X zjazd 12 – 13.06.2021 r.

 

 

Sekretariat
wtorek – środa – czwartek godz. 15.30-17.00
sobota – niedziela godz. 9.00-12.00 /w terminach zjazdów/

tel: 48/360 02 98,  501 214 747
26-600 Radom, ul. Partyzantów 5/7

 

Procedury funkcjonowania Szkoły Policealnej TWP w Radomiu od 1 września 2020r.

propozycja-205

Współpracujemy z: