Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Radomiu


 
.
Lp. II semestr

Zjazdy

KLASY:

1LO, 2LO1, 2LO2, 3LO1, 3LO2, 4LO1, 4LO2

1. I zjazd
2. II zjazd
3. III zjazd
4. IV zjazd
5. V zjazd
6. VI zjazd
7. VII zjazd
8. VIII zjazd
9. IX zjazd
10. X zjazd

EGZAMIN MATURALNY – ZMIANY

NOWA MATURA 2023
– 3 przedmioty zdawane na poziomie podstawowym pisemnie i  2 ustnie;
– jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym (wynik uzyskany na egzaminie nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego);
– zmiana w formie egzaminu ustnego z języka polskiego (zdający losuje zestaw składający się z dwóch zadań);
– zmiana formy egzaminu (jeden arkusz zamiast dwóch z informatyki);
– zmiana czasu trwania egzaminu ( z języka polskiego);
– nowe formy arkuszy wynikające z dostosowań;
– absolwenci szkół/oddziałów dwujęzycznych mają obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z języka obcego, jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym ( nie musi być to język, który był nauczany na poziomie dwujęzycznym).

 

 

Sekretariat

wtorek – środa – czwartek godz. 15.30-17.00
sobota – niedziela godz. 8.00-12.00 /w terminach zjazdów/

tel.: 48/360-02-98,  500-072-473, 510-925-424
26-600 Radom, ul. Partyzantów 5/7

propozycja-2

Współpracujemy z: