Bogata oferta kursów dla nauczycieli

dodano 17 września 2023

👩‍🏫👨➡ Zwiększ swoje możliwości na rynku pracy! ⤵
➡ Terapia ręki – usprawnianie motoryczne i grafomotoryczne ręki wiodącej – 10 godzin
➡ AAC – jak wspomagać komunikację uczniów. – 10 godzin
➡ Terapia behawioralna w praktyce wychowawczej – 20 godzin
➡ Trudności społeczne i wychowawcze w pracy z uczniami z Zespołem Aspergera – 15 godzin

propozycja-2

Współpracujemy z: