WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Oryginał świadectwa:
– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej przy kandydowaniu do gimnazjum TWP
– świadectwo ukończenia gimnazjum przy kandydowaniu do technikum TWP, liceum dla młodzieży TWP
– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (8 klasowej), gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej  przy kandydowaniu do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych TWP
– świadectwo ukończenia szkoły średniej przy kandydowaniu do szkoły policealnej TWP, medycznej szkoły policealnej TWP
2. 3 zdjęcia legitymacyjne
3. Zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu (brak przeciwwskazań do kontynuacji nauki – informacja w zaświadczeniu)
4. Ksero dowodu osobistego
5. Wypełniony kwestionariusz

 

Nauka w Szkołach TWP rozpoczyna się we wrześniu (semestr zimowy)
i w lutym (semestr letni)
Rekrutacja przebiega według kolejności zgłoszeń
Brak egzaminów wstępnych
Umożliwiamy kontynuację nauki rozpoczętej w innej szkole.

 

Kwestionariusz Szkoła Podstawowa

pdfKwestionariusz Szkoła Podstawowa

Kwestionariusz Technikum

 pdf Kwestionariusz Technikum

Kwestionariusz Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży w Radomiu

pdf Kwestionariusz Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży

Kwestionariusz Liceum Ogólnokształcące w Radomiu

pdfKwestionariusz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kwestionariusz Medyczna Szkoła Policealna

pdf Kwestionariusz Medyczna Szkoła Policealna

Kwestionariusz Szkoła Policealna R-m ul. Partyzantów 5/7

pdfKwestionariusz Szkoła Policealna – Partyzantów

Kwestionariusz Szkoła Policealna R-m ul.Limanowskiego 26/30

pdf Kwestionariusz Szkoła Policealna – Limanowskiego

Kwestionariusz Kurs Tańca

pdf Kwestionariusz Kurs Tańca

Kwestionariusz Kurs/Szkolenie

pdf Kwestionariusz Kurs Szkolenie

Kwestionariusz Studia Podyplomowe

pdf Kwestionariusz Studia Podyplomowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

02

 

propozycja-2

08

05

Współpracujemy z: