WYMAGANE DOKUMENTY:

1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla MŁODZIEŻY
– Świadectwo ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej w oryginale
– Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego / sprawdzianu ósmoklasisty w oryginale
– 3 zdjęcia legitymacyjne /podpisane/

pdfLO dla młodzieży Radom

2. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH
– Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (8 klasowej), gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej w oryginale
– Zaświadczenie lekarskie
– 3 zdjęcia legitymacyjne /podpisane/
– Ksero dowodu osobistego

pdfLO dla dorosłych Radom

3. MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA
– Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale
– Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu
– 3 fotografie legitymacyjne /podpisane/
– Ksero dowodu osobistego

pdfMedyczna szkoła policealna

4. SZKOŁA POLICEALNA
– Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale
– Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu
– 3 fotografie legitymacyjne /podpisane/
– Ksero dowodu osobistego

pdfSzkoła policealna Partyzantów


Nauka w Szkołach TWP rozpoczyna się we wrześniu (semestr zimowy)
i w lutym (semestr letni)
Rekrutacja przebiega według kolejności zgłoszeń
Brak egzaminów wstępnych
Brak wymaganego świadectwa maturalnego
Umożliwiamy kontynuację nauki rozpoczętej w innej szkole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

propozycja-205

Współpracujemy z: