KLASA MATEMATYCZNA z elementami fizyki kwantowej

 

Fascynuje Cię świat nowoczesnych technologii? Masz otwarty, ścisły umysł? Chcesz jeszcze lepiej zrozumieć prawa rządzące naszym światem, a w przyszłości móc świadomie projektować jego zmiany? Klasa matematyczna zapewni Ci możliwość poszerzenia wiedzy i rozwinięcia posiadanych już umiejętności w zakresie matematyki oraz fizyki.Ucząc się w niej, będziesz miał szansę brać udział w atrakcyjnych zajęciach innowacyjnych. Możesz aktywnie uczestniczyć w eksperymentach naukowych, poznawać nowoczesne metody badawcze oraz osiągnięcia współczesnych nauk ścisłych, w tym osiągnięcia technologiczne będące konsekwencją badań i rozwoju fizyki kwantowej.

 

Przedmioty rozszerzone:

  • matematyka
  • fizyka
  • język angielski

 

Języki obce obowiązkowe:

• język angielski

• język niemiecki

 

Języki obce dodatkowe (dla chętnych):

• język hiszpański

• język chiński

 

Program klasy przewiduje uczestnictwo w:

• zajęciach (wykłady, pokazy i warsztaty) w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

  w Warszawie / szkole w ramach projektu „Geofizyka w Szkole”,

• Festiwalu „Dzień Nauki” na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej (pokazy

  doświadczeń i eksperymentów naukowych z fizyki, chemii i innych dziedzin nauki),

• pokazach i ćwiczeniach laboratoryjnych z chemii na Wydziale Materiałoznawstwa,

  Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

   im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,

• wycieczkach dydaktycznych m.in. do Centrum Nauki Kopernik i Planetarium w Warszawie, Obserwatorium Astrogeodynamicznego Centrum Badań Kosmicznych PAN w Borowcu, Obserwatorium Geofizycznego PAN w Belsku, Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie,

• wykładach, seminariach i konferencjach naukowych na uczelniach wyższych,

• zajęciach terenowych z wykorzystaniem wiedzy matematycznej i geograficznej,

• projekcie „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-

  przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii –     EDUSCIENCE”,

• projektach naukowo – badawczych,

• projektach edukacyjnych – przedmiotowych i interdyscyplinarnych,

• tutorialach z zakresu nauk ścisłych,

• Olimpiadzie Matematycznej, Konkursie Matematycznym, Konkursie Fizycznym, Konkursie Młodych Talentów Astronomicznych, Konkursie Chemicznym, Konkursie Informatycznym oraz innych konkursach przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych.

 

propozycja-205

Współpracujemy z: